Adiunkt/Asystent z obszaru fizyki, elektroniki, elektrotechniki

Miejsce pracy Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie
Zakres obowiązków
 • prowadzenie zajęć dydaktycznych z obszaru fizyki, podstaw elektroniki i elektrotechniki
 • rozwój naukowy
 • pozyskiwanie i uczestniczenie w realizacji grantów naukowych i komercyjnych
Poszukiwane kompetencje
 • wykształcenie wyższe/w trakcie studiów doktoranckich/stopień doktora z zakresu nauk ścisłych (fizyka, elektronika, elektrotechnika, telekomunikacja)
 • bardzo dobra znajomość języka polskiego i angielskiego w mowie i piśmie umożliwiająca prowadzenie zajęć dydaktycznych zarówno na ścieżce polskiej jak
  i anglojęzycznej
 • osiągnięcia naukowe i/lub udział w interesującym projekcie naukowym (dorobek naukowy poświadczony publikacjami w punktowanych czasopismach o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim z listy MEiN)
 • doświadczenie w przygotowywaniu wniosków oraz pozyskiwaniu środków na finansowanie badań naukowych ze źródeł krajowych i zagranicznych
 • doświadczenie w projektowaniu i samodzielnym prowadzeniu badań naukowych
 • doświadczenie w działalności dydaktycznej
 • umiejętność pracy w zespole, komunikatywność i terminowość
 • wysoka motywacja do pracy, gotowość uczenia się i chęć rozwoju naukowego 
Oferujemy
 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 • finansowanie badań z dotacji statutowej i środków wewnętrznych
 • finansowanie konferencji krajowych i zagranicznych
 • finansowanie korekt językowych artykułów
 • wsparcie procesów awansowych (habilitacyjnych i profesorskich): pokrycie kosztów przewodów, stypendia, urlopy
 • wydawanie wartościowych monografii naukowych (dzięki współpracy m.in. z Copernicus Centre Press, Wydawnictwem UW)
 • możliwość pracy z wykorzystaniem profesjonalnych i nowoczesnych laboratoriów naukowo-badawczych
 • pomoc doświadczonego personelu w składaniu aplikacji grantowych (m.in. granty NCN, NCBiR, MEiN)
 • system wewnętrznych recenzji projektów, który podnosi możliwość osiągnięcia sukcesu
 • sprawną i szybką obsługę administracyjną, prawną i finansową projektów naukowo-badawczych
 • dostęp do książek i czasopism, w tym możliwość szybkiego zakupienia potrzebnych materiałów
 • dodatki naukowe – dla aktywnych osób na polu naukowym
Data ostatniej modyfikacji wtorek, 19 grudnia 2023