Adiunkt z obszaru pracy socjalnej

Miejsce pracy Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie
Zakres obowiązków
 • prowadzenie zajęć dydaktycznych
 • aktywne uczestnictwo w pracach organizacyjnych na kierunku Praca socjalna
 • promotorstwo prac dyplomowych
 • realizacja badań naukowych w obszarze pracy socjalnej

 

English version below:

 • conducting classes with Social Work students / in English/
 • administrative duties connected to the Social Work Programme
 • supervising diploma theses
 • carrying out research in the field of social work
Poszukiwane kompetencje
 • doktorat w dziedzinie nauk społecznych/otwarty przewód doktorski i planowana obrona doktoratu w ciągu 12 miesięcy
 • dorobek naukowy w obszarach związanych z pracą socjalną
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie umożliwiająca prowadzenie zajęć na ścieżce anglojęzycznej (poziom min. B2 wg CEFR)
 • doświadczenie w działalności dydaktycznej związanej z pracą socjalną
 • umiejętność pracy w zespole, komunikatywność i terminowość wysoka motywacja do pracy, gotowość uczenia się i chęć rozwoju naukowego

 

English version below:

 • doctorate in social sciences / PhD studies in progress and planned doctoral defence within 12 months
 • academic publications in areas related to social work
 • very good knowledge of English, both oral and written (min. B2 level according to CEFR)
 • experience in teaching courses related to social work
 • ability to work in a team, communicativeness and punctuality, high motivation to work, willingness to learn and willingness for academic development

 

Oferujemy
 • finansowanie udziału w konferencjach krajowych i zagranicznych
 • wsparcie procesów awansowych (habilitacyjnych i profesorskich)
 • praca w międzynarodowym środowisku
 • dofinansowanie kursów językowych oraz szkoleń
 • wydawanie wartościowych monografii naukowych (dzięki współpracy m.in. z Copernicus Centre Press, Wydawnictwem UW)
 • pomoc doświadczonego personelu w składaniu aplikacji grantowych (m.in. granty NCN, NCBiR, MNiSW)
 • dofinansowanie do pakietu Medicover Sport

 

English version below:

 • financing of national and international conferences
 • support for promotion processes (habilitation and professorship)
 • working in an international environment environment
 • opportunity to participate in training and workshops to develop soft and hard skills
 • publishing valuable scientific monographs (thanks to cooperation with Copernicus Centre Press, UW Publishing House and others)
 • support in preparing applications for research grants (e.g. NCN, NCBiR, MNiSW grants)
 • co-financing for the Medicover Sport package
Data ostatniej modyfikacji piątek, 5 lipca 2024