Adiunkt z obszaru Informatyki

Miejsce pracy Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
Opis oferty

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie od lat zajmuje czołowe pozycje w rankingach ogólnopolskich dotyczących jakości kształcenia, bogatej infrastruktury,  kadry naukowo-dydaktycznej i międzynarodowości. WSIiZ jako pierwsza uczelnia niepubliczna została uhonorowana przez Prezydium PKA Certyfikatem Doskonałości Kształcenia na kierunku Informatyka.

Zakres obowiązków
 • prowadzenie zajęć dydaktycznych realizowanych w ramach kolegium Informatyki Stosowanej
 • uczestnictwo w pracach organizacyjnych kolegium Informatyki Stosowanej
 • prowadzenie badań naukowych w dyscyplinie informatyka
Poszukiwane kompetencje
 • stopień doktora lub doktorant informatyki
 • doświadczenie w działalności dydaktycznej
 • dorobek naukowy poświadczony publikacjami w punktowanych czasopismach o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim z listy MNiSW
 • doświadczenie w przygotowywaniu wniosków oraz pozyskiwaniu środków na finansowanie badań naukowych ze źródeł krajowych i zagranicznych
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie umożliwiająca prowadzenie zajęć również na ścieżce anglojęzycznej
 • umiejętność pracy w zespole, komunikatywność i terminowość
 • wysoka motywacja do pracy, gotowość uczenia się i chęć rozwoju naukowego
 • znajomość trendów w branży IT
Oferujemy
 • finansowanie udziału w konferencjach krajowych i zagranicznych
 • wsparcie procesów awansowych (doktorskich, habilitacyjnych i profesorskich)
 • wydawanie wartościowych monografii naukowych (dzięki współpracy m.in. z Copernicus Centre Press, Wydawnictwem UW)
 • możliwość pracy z wykorzystaniem profesjonalnych i nowoczesnych laboratoriów naukowo-badawczych
 • pomoc doświadczonego personelu w składaniu aplikacji grantowych (m.in. granty NCN, NCBiR, MNiSW)
 • dofinansowanie do pakietu Medicover Sport
Data ostatniej modyfikacji poniedziałek, 6 maja 2024